قابلیت های سامانه


 • نمایش لحظه ای خودروهای پارک شده در هر پارکینگ

 • ارائه وب سرویس نمایش ظرفیت خالی هر پارکینگ

 • ارائه وب سرویس استعلام هزینه پارک خودرو

 • ورود و خروج خودرو به پارکینگ از طریق اپلیکیشن اندروید

 • تعریف پارکینگ ها

 • تعریف کاربران و گروهای کاربری

 • نمایش لحظه ای خودروهای پارک شده در هر پارکینگ

 • تهیه گزارشات لحظه ای از تمام پارکینگ ها

 • تهیه گزارشات از گردش مالی هر پارکینگ

 • امکان نمایش ظرفیت خالی پارکینگ در نمایشگر های بزرگ

 • امکان نمایش مبلغ قابل پرداخت در نمایشگر پیشخوان

 • قابلیت اجرا تحت شبکه داخلی و اینترنت